معرفی و آشنایی با خدمات نوین صندوق ضمانت صادرات ایران

تاریخ برگزاری : دوشنبه ۱۶مردادماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۰۰

با حضور آقای سیدکمال سیدعلی

  • رییس هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران

آنچه در این جلسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت :

  • گزارشی از وضعیت موجود صندوق ضمانت صادرات ایران
  • خدمات نوین صندوق به صادرکنندگان
  • چشم انداز و برنامه های آینده صندوق
  •  پرسش و پاسخ

محل برگزاری :

میدان فیض – اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان – طبقه دوم ساختمان اداری – سالن اجتماعات

ثبت نام رایگان برای حضور :