مهندسی زبان بدن و نقش آن در پیشبرد فروش

استاد: مهندس پویا ودایع

تاریخ: ۹۳/۱۰/۳۰

ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰

سرفصل و محتوا :

 • شخصیت شناسی مشتری و فروشنده
 • تحلیل حرکات و حالات بدن
 • تحلیل وضعیت اندامی و نحوه کنترل آن در جلسات مذاکره
 • تحلیل حرکات چشم ها و نقش آن در ارتباطات
 • تحلیل حرکات و حالت پاها (نحوه ایستادن- راه رفتن و … )
 • تحلیل حرکات و حالات چهره (چشم ها – لب ها و … )
 • تحلیل حرکات و حالات دست (طریقه نشستن و …)
 • تحلیل استفاده ابزار و وسایل شامل ساعت – تلفن همراه –عینک و …
 • زبان بدن و مفاهیم کلی آن در مذاکره
 • استفاده از زبان بدن برای فروش بیشتر و معرفی کالای جدید
 • زبان بدن و مفاهیم آن در ارتباط با مشتری

 

آنچه در این سمینار مورد بررسی قرار خواهد گرفت، آشنایی تخصصی و حرفه ای با شخصیت شناسی و تحلیل علائم و نشانه های بدن می باشد که می تواند تا حد بسیار زیادی در ارتباطات و بویژه فروش و مدیریت ارتباط با مشتریان نقش موثری ایفا نماید.