موفقیت پایدار در فروشندگی متمایز بیمه

۱-چگونه از تکنیک های نوین بازاریابی برای بهبود و افزایش فروش خود استفاده کنیم؟

۲-امروزه چه راهکارهایی برای فروش بیمه کارآمد است؟

۳-چگونه مشتریانی وفادار داشته باشیم؟

۴-چگونه در بازار بیمه به یک برند تبدیل شویم؟

۵-چگونه مانند یک فروشنده حرفه ای زندگی کنیم؟

۶-چگونه بر اساس تیپ شخصیتی افراد ، فرایند فروش بیمه را با موفقیت به پایان ببریم؟

محتوای سمینار:

۱-بعد پنجم در فروش بیمه عمر

۲-role play در فروش بیمه عمر

۳-بازاریابی متفاوت برای نمایندگی با ۷p

۴-روش های برند سازی برای بازاریاب ها و نمایندگان بیمه

مخاطبان سمینار:

مدیران بیمه ، کارشناسان فروش بیمه، مشاوران بیمه ، صاحبان کسب و کار بیمه،نمایندگان جنرال و نمایندگان ویژه فروش بیمه عمر

زمان برگزاری :

۷ اسفند ماه ۱۳۹۳

ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۳۰

مدرسین :

مهندس علیرضا شکوهی

دکتر آرلن طهماسیان

ما تضمین می کنیم :

تجربیات اساتید این دوره بر اساس سوابق موجود نشان داده است که شرکت کنندگان در این همایش،‌ نگرشی متفاوت در

ارائه مزایای بیمه پیدا خواهند نمود و با ارائه متمایز در معرفی مزایای بیمه عمربه افزایش قابل توجه ای در فروش دست خواهند یافت

ما این قول را از اساتید ارجمنددریافت نموده ایم که رهنمودهای لازم برای حل مسائل مربوط به اجرای دستورالعمل های ارائه شده در این همایش را به مدت ۳۰ روز ارائه نمایند