نحوه تنظیم قرارداد کار ، شرایط کار و قوانین حقوق ودستمزد

دپارتمان : اداری، مدیریت و سیستم

 

کد دوره : OM12

 

مدت زمان : ۶ ساعت

 

سرفصل و محتوا :

 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

انواع قرارداد های کار(پیمان کاری و…)

تعلیق قرارداد کار

شرایط خاتمه قرارداد کار

جبران خسارت و پرداخت مزایای پایان کار

تعریف حق السعی و مزد

تعریف مدت زمان کار و انواع آن و مرخصی ها

شرایط کار زنان و نوجوانان

 

پیش نیاز :

 

مخاطب :