همایش تخصصی توسعه و بهبود صادرات خدمات (قوانین، فرصتها و راهکارها)

برگزار کننده : سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

مجری و دبیرخانه : مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان ( وزارت صنعت، معدن و تجارت)

زمان برگزاری : اصفهان – ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۸ تا ۲۱
محورهای همایش :

. صادرات خدمات فنی و مهندسی

. خدمات گردشگری

. حمل و نقل و ترانزیت

. صادرات خدمات فناوری اطلاعات

. اعزام نیروی کار به خارج از کشور

. صادرات در حوزه فرهنگ و هنر

با حضور و سخنرانی :

. رئیس دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ایران

. رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران

. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران

. رئیس اداره راهبرد روابط اقتصادی وزارت امور خارجه

. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران

. رئیس انجمن کاریابی های بین المللی ایران

. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مجمع امور میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان

. صادرکننده نمونه ملی و استانی در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی