همایش راهکارهای توسعه تجارت ایران و افغانستان

۶ خرداد ۱۳۹۴

مشهد مقدس – هتل هما شماره ۱

محتوای همایش :

  • مبادلات تجاری ایران با افغانستان و شناخت رقبا
  • مزیت های صادراتی به تفکیک گروه های کالایی
  • راهکارهای نفوذ تجار ایرانی به بازار افغانستان
  • ارائه راهکار جهت حل مشکلات حمل و نقلی،بانکی، گمرکی و بیمه ای
  • چگونگی حضور موفق در مناقصات و خریدهای دولتی و نحوه انعقاد قرارداد
  • شرایط و نحوه سرمایه گذاری، ثبت شرکت و یا نمایندگی در افغانستان
  • چگونگی اعتبارسنجی شرکتها و تجار افغان
  • راهکارهای عملی جهت افزایش صادرات خدمات فنی-مهندسی،مصالح و تجهیزات ساختمانی و مواد غذایی به افغانستان
  • نقش اتاقهای مشترک در افزایش تعاملات تجاری