همایش راهکارهای توسعه کارافرینی در بخش کشاورزی

 عنوان همایش : راهکارهای توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی
برگزار کنندگان :

 • کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
 • سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

مشاور آموزشی همایش : مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان

تاریخ برگزاری : پنجشنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۶ ساعت ۸ تا ۱۷

محل برگزاری : میدان فیض – اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان – سالن همایش ها

سخنران ها :

 • آقای دکتر قلمکاری- رییس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
 • آقای مهندس تقی پور- رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 • آقای سیدعبدالوهاب سهل آبادی- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
 • آقای دکتر امیرمظفر امینی : عضو هیات علمی گروه توسعه روستایی دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • آقای دکتر کورش خسروی : دبیر جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
 • آقای مهندس خسرو سلجوقی :‌کارآفرین اجتماعی کشور
 • آقای مهندس دانیال معظمی : دبیر کارگروه طراحان کسب و کار جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
 • چند تن از کارآفرینان بخش کشاورزی و مسوولین مرتبط در استان اصفهان

 

محورهای سخنرانی :

 • جایگاه بخش خصوصی در توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی
 • جایگاه تشکل های تخصصی در توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی
 • اکوسیستم کار آفرینی
 • شناخت فرصت های کارآفرینی در بخش کشاورزی
 • آشنایی کلی با تدوین طرح کسب و کار
 • نشست تخصصی با کارآفرینان و مسوولین بخش کشاورزی استان

شهریه :

* ۲۰۰.۰۰۰ ریال ویژه اعضای:

 • اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان ( با درج کد عضویت )
 • و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ( با درج کد عضویت )

* ۹۰۰.۰۰۰ ریال برای سایر علاقه مندان به حضور در همایش