پیام تبریک مدیر مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان

🌸 پیام تبریک مدیر مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان
🏅 شعار آموزشی ما در سال ۹۹ اینگونه خواهد بود:
#سال۹۹_به_خودت_بِرِس

مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان 👈
🌐 isfbtc.ir
☎️ 031-36283929
Instagram (https://www.instagram.com/isfbtc/)