چالش های بازار عراق برای ایرانی ها

ناصر بهزاد، رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در عراق اظهار کرد: ما با جمعیت ۴۰میلیونی عراقی مواجه هستیم که تنوع فراوانی در تقاضا و نیازهایشان وجود دارد؛ از همین رو یکی از چالش های پیش روی بازرگانان ایران، چالش آمایشی است که موفقیت در تامین نیازهای متنوع این جمعیت کلان، نیازمند یک نگاه حرفه ای است.

او افزود: یکی دیگر از چالش های فعالیت تجاری در عراق، حضور رقبای متعدد از کشورهای مختلف در عراق است؛ چین، ترکیه، هند، آمریکا، ژاپن و آلمان تنها بخشی از ۷۰ کشوری هستند که در عراق، نمایندگی و سفارت دارند و به تبع پیگیری مواضع سیاسی شان در عراق، مواضع اقتصادی و تجاری شان را هم دنبال می کنند و در بخش های مختلف هم در بخش کالا و هم در بخش خدمات فعال هستند.

ایران گرچه در سال های اخیر و به ویژه در ۲ سال گذشته موقعیت ممتاز و خوبی در عراق داشته و با تمرکز سفارت کشورمان در عراق بر موضوعات اقتصادی، این موقعیت تا اندازه ای تثبیت شده است ولی به هرحال رقبای سرسختی از کشورهای مختلف در عراق حضور دارند و فعالیت در این فضای رقابتی سنگین هم یکی از چالش های بازرگانان ایرانی در عراق است.

بهزاد با تاکید بر لزوم ورود شرکت های ایرانی به عرصه های نو در عراق گفت: به جهت انتقال فناوری های جدید، توجه به حوزه های فنی و مهندسی، خدمات پیمانکاری، اتوماسیون اداری، خدمات بیمه ای و از این دست، ما نیازمند تغییر در نگاه خود هستیم و باید بتوانیم هماهنگ با تغییر سیاست های عراق حرکت کنیم که این موضوع نیز یکی از چالش های جدی ما برای فعالیت در عراق است.