چاپ ویژه نامه کتاب مقررات صادرات و واردات 1401

( یک فرصت استثنایی برای شرکت های فعال در حوزه بازرگانی )

شرکت چاپ و نشر بازرگانی‌ به عنوان ناشر کتاب مقررات صادرات و واردات با هدف معرفی شرکت‌های توانمند درحوزه بازرگانی و استفاده از فرصت توزیع و نشر کتاب مقررات صادرات و واردات اقدام به طراحی و چاپ ویژه‌نامه ای نموده است که همراه با کتاب در سراسر کشور توزیع خواهد شد.

 

 

مجموعه هایی که می توانند از محتوای این ویژه نامه برای معرفی خود استفاده کنند، ‌عبارتند از :

🔸کارگزاران گمرکی

🔸تولیدکنندگان محصول های صادراتی

🔸شرکت های حمل و نقل

🔸شرکت های بیمه بازرگانی

🔸صرافی ها

🔸شرکت های مدیریت صادرات

🔸شرکت های مدیریت بازرگانی

🔸و خدمات حوزه بانک و بیمه

مزیت های این ویژه نامه :

🔸 توزیع همراه با کتاب مقررات صادرات و واردات ۱۴۰۱

🔸 چاپ توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی

🔸  داشتن  بازار هدف تخصصی

🔸 توزیع ملی