کارگاه جامع مدیریت پروژه بر اساس PMBOK

هدف این دوره آشنایی مخاطبین با مفاهیم بنیادی مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK به عنوان معتبرترین مرجع مربوطه خواهد بود.
در این دوره سعی خواهد شد تا مخاطبین ضمن آشنایی با ساختار این استاندارد به درک مناسبی از تفکر سیستمی حاکم بر آن دست یابند. شرکت در کارگاههای این دوره به همراه مثالهای عملی از نحوه استقرار PMBOK باعث خواهد شد ذهن مخاطبین به انعکاس مفاهیم در قالبی کاربردی پرداخته و در نتیجه باعث ثبات بیشتر آموخته ها در فرآیند یادگیری شود. در خلال دوره سعی خوهد شد مخاطبین با برخی سوالات آزمون حرفه ای PMP نیز آشنا شوند.

برای مدیریت موفق پروژه، سازمان‌ها نیاز به مدیرانی با توانایی بالا در رهبری،‌ مدیریت تیم پروژه، مدیریت برخوردها (در طول پروژه)، توانایی بحث و مجاب‌کردن، همکاری، قدرت گزارش‌گیری و گزارش‌دهی و بسیاری ویژگیهای دیگر دارند. از این‌رو و برای درک بهتر مفاهیم، ابزار و روش‌ها، انجمن مدیریت‌پروژه آمریکا PMI))،  مدیریت‌ پروژه را در نسخه ۲۰۱۲ از کتاب PMBOK که بسیار کاملتر و جامع‌تر از نسخه‌های قبلی خود می‌باشد از منظر فرآیندی به ۵ گروه فرآیندی که همان فازهای مدیریت پروژه در همه پروژه‌ها می‌باشند، تقسیم نموده است. این استاندارد علاوه بر تقسیم بندی فرآیندهای مدیریت پروژه به فازهای مدیریت پروژه آنها را از منظر تخصصی نیز به ۱۰ حوزه دانش تقسیم نموده ‌است که معمولاً در سازمانهای پروژه محور تصویری از واحدهای درگیر در پروژه را نشان می‌دهد. در ادامه به شرح مختصری از این مباحث بسنده شده است.

 

زمان برگزاری :

۷ روز – ۵۶ ساعت

پنجشنبه ۱۳۹۵/۶/۲۵ – جمعه ۱۳۹۵/۶/۲۶

پنجشنبه ۱۳۹۵/۷/۱ – جمعه ۱۳۹۵/۷/۲

چهارشنبه ۱۳۹۵/۷/۷ – پنجشنبه ۱۳۹۵/۷/۸ – جمعه ۱۳۹۵/۷/۹