کارگاه مجازی آموزش کاربرد اینکوترمز2010 در قراردادهای بین المللی

همراه با عکس و فیلم بنادر، وسایل حمل و تجهیزات تخلیه و بارگیری

مخاطبان: کارشناسان و مدیران شرکتهای بازرگانی، بانکها، حمل و نقل، بیمه، بازرسی، گمرک، وکلا و کارشناسان حقوقی شرکتها، دانشجویان حقوق و مدیریت بازرگانی

بسته آموزش الکترونیکی: مقاله تخصصی در باب اینکوترمز، اسلایدهای محتوا، فایل عکسهای مرتبط، تعدادی فیلم مرتبط، دو کتاب الکترونیک انتشارات رسمی اتاق بازرگانی بین المللی، بخشهای منتخب از چند قرارداد بین المللی تدوین شده توسط مدرس

مدرس: دکتر رحیم محترم

مدت دوره: ۱۲ ساعت، ۴ جلسه سه ساعته

زمان دوره: ۲۴ آذرماه، ۱، ۸، و ۱۵ دی ماه ساعت ۱۷ تا ۲۰

اهم عناوین مورد بحث:

 • بررسی اجمالی فرایند تجارت و تحلیل نقش اینکوترمز ۲۰۱۰ در تجارت بین الملل
 • اینکوترمز چه هست و چه کاری انجام میدهد؟
 • اینکوترمز چه کاری نمی تواند انجام دهد؟
 • ۳قلمرو جغرافیایی در قرارداد فروش
 • موضوعات اساسی مورد بحث در اینکوترمز ۲۰۱۰
 • هزینه های معاملات بین المللی (جدول هزینه ها)
 • تعهدات قراردادی یا مسئولیتها(بررسی تحلیلی ۱۰ تعهد طرفین در معاملات بین المللی )
 • ریسک یا خطرات معاملات بین المللی
 • بررسی اجمالی تکامل اینکوترمز  تا نسخه ۲۰۰۰
 • بررسی کامل ۱۱ قاعده اینکوترمز نسخه ۲۰۱۰ به همراه عکس و فیلم
 • تغییرات اساسی  اینکوترمز ۲۰۱۰
 • چارچوب منطقی انتخاب یک قاعده
 • انتقال زودهنگام خطر در اینکوترمز
 • تحلیل رابطه اینکوترمز ۲۰۱۰و قراردادهای فروش، حمل، بیمه، بازرسی، پرداخت
 • ارتباط متقابل اینکوترمز و قوانین حوزه بازرگانی ایران (قانون امور گمرکی، دستورالعملهای بانک مرکزی، بیمه)

شهریه اصلی دوره: ۲۵۰.۰۰۰ تومان
شهریه برای دانشپذیران مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان: ۲۰۰.۰۰۰ تومان