کارگاه مقاله نویسی ISI

سرفصل و محتوا :

 • مقدمه و آموزش نکات کاربردی جستجو در پایگاه های اطلاعاتی استنادی
 • آشنایی با Online resource های مهم
 • آشنایی با مفاهیم (Impact Factor (IF، H-index و کاربرد JCR موسسه تامسون رویت
 • ارائه نکات کاربردی در نحوه نگارش عنوان (Title)
 • نگارش چکیده (Abstract)
 • نگارش مقدمه (Introduction)
 • آموزش نحوه نگارش روش کار (Methods)
 • نگارش نتایج (Results)
 • تبیین اصول نگارش بحث (Discussion)، نتیجه گیری (Conclusion) و منابع (References)
 • آموزش شیوه نگارش کاورلتر (Cover letter) و آموزش تهیه نامه پاسخ به داوری (Response letter)، نحوه اجرای فرمت مجلات
 • نحوه ارسال مقاله (Submission) و اخذ پذیرش (Acceptance)
 • رویکردهای صحیح انتخاب مجله (Journal selection)

مدرس : آقای دکتر اسماعیل عبدا… زاده

 • دکتری منابع طبیعی
 • مدرس بیش از ۵۰ دوره آموزشی پایان نامه نویسی، مقاله نویسی، روش تحقیق و مصاحبه دکتری
 • داور بین المللی مجلات ISI
 • رتبه ۴ آزمون دکتری سراسری
 • مولف سه جلد کتاب در زمینه های روش تحقیق، مقاله نویسی

شهریه :۱۸۰.۰۰۰تومان

شامل:محتوای آموزشی استاد، دریافت گواهینامه رسمی از دانشگاه جامع علمی کاربردی و مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان، دو نوبت پذیرایی و ناهار