یک فنجان انگیزه

یک فنجان انگیزه:

زندگی هرچه قدر هم بد به نظر برسد

بازهم کاری وجود دارد که می توانی انجام دهی و در آن موفق شوی

 

هرکسی را بهر کاری ساختند       زان سبب مهرش به دل انداختند

هر یک از ما در این دنیای پهناور، دارای استعداد ، توان ، استعداد و علاقه های منحصر به فردی هستیم و البته در تفکر سیستمی هر یک از اجزا نقش و مسوولیت خود را دارد.