یک فنجان انگیزه

مهم ترین ویژگی افرادی که در شغلشان موفق هستند، چیست ؟

مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان
isfbtc.ir
☎️ ۰۳۱-۳۶۲۸۳۹۲۹
@isfbtc