با تشکر از ثبت نام اولیه شما.
به اطلاع می رساند اطلاعات و اسناد ارسالی شما در دست بررسی قرار گرفت، در صورت تایید و نهایی شدن کارت شرکت در آزمون به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

لطفا آن را چاپ کرده و در روز آزمون همراه خود داشته باشید.

لطفا به نکات زیر توجه فرمایید :

 

به امید دیدار.