کاندیداتوری مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان در انتخابات اتاق بازرگانی

🎯 آقای مجید کرباسچی
کاندیدای نهمین انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان

🏅دبیر کل مرکز تجارت بین المل سازمان همکاری های اسلامی در غرب آسیا
🏅مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان
🏅رییس اتحادیه صنفی سیستم های رایانه ای وفناوری اطلاعات و ارتباطات اصفهان
🏅مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت های متاکو، داناک و اینتلیور
🏅مدیر کارگزاری صندوق ضمانت صادرات ایران در استان اصفهان

اطلاعت بیشتر در سایت رسمی دکتر مجید کرباسچی

🎯 مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان
🌐 isfbtc.ir
☎️ 031-36283929
🆔 @isfbtc