فرانچایز، کسب و کار، افزایش درآمد، مدل کسب و کار، کسب و کار بین المللی، کسب و کار داخلی، موفقیت در کسب و کار، مدل های مالی، نشان سپاری تجاری، برند، ایجاد برند، تجارت، فروش، بازاریابی