مشاهده و تحلیل آموزشی فیلم سخنرانی پادشاه

مشاهده و تحلیل آموزشی فیلم سخنرانی پادشاه
برنده ۴ جایزه ی اسکار
فیلمی در حوزه فن بیان و سخنرانی

اگر تاکنون دوره های فن بیان یا مهارت های ارتباط کلامی را سپری کرده اید یا علاقه مند به این حوزه می باشید
ما حضور شما در این رویداد آموزشی را توصیه می کنیم تا با شیوه ای متفاوت و جدید، از مطالب آموزشی این دوره استفاده نمایید.

مدرس : آقای علی میرجمالی
. مدیر مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان

تاریخ و ساعت برگزاری :
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰