دوره ملی آموزشی بازرگانان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران برگزار شد.

اصفهان میزبان دوره ملی آموزشی بازرگانان و صادرکنندگان فرش دستباف اصفهان در ۲۴ و ۲۵ آذرماه ۱۳۹۷ بود.

این دوره که توسط مرکز ملی فرش ایران طراحی و حمایت مالی شده بود، با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان و توسط مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان طی دو روز برگزار شد.

حدود ۳۰ نفر از بازرگانان و صادرکنندگان فرش دستباف کشور، در این رویداد آموزشی با هدف کمک به توسعه و بهبود صادرات فرش دستباف و بررسی مشکلات و آسیب شناسی مسئل موجود، گردهم آمده بودند.

در این رویداد ضمن بررسی موارد مربوط به توسعه صادرات، شرکت کنندگان از بیست و یکمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان نیز بازدید کردند.

دانلود خبرنامه