نتیجه هشتمین آزمون آسانسور و پله برقی اعلام شد

پیرو برگزاری هشتمین آزمون آسانسور و پله برقی که در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۱ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با حضور ۱۹ نفر مدیر فنی و تکنسین فنی در ساختمان آموزش بازرگانی استان اصفهان برگزار شد، نتیجه آزمون اعلام و از طریق آدرس زیر قابل مشاهده است:

https://isf-btc.ir/elevtestresult/

 

 

این آزمون با هماهنگی اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی، هر ماه در مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهن به صور حضوری برگزار می شود.

 

 

 

مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان :

Isfbtc.ir                         ۰۳۱-۳۳۸۳